Reference podjetja

Esol d.o.o. že od leta 1995 posluje kot uspešno in družbeno odgovorno podjetje, ki si je pridobilo polno zaupanje med poslovnimi partnerji – kupci in dobavitelji ter bankami, kakor tudi v lokalni in širši poslovni skupnosti.

Na trgu zagotavlja kvalitetne proizvode in storitve ter fleksibilnost s hitrim odzivnim časom.
Svojim kupcem zagotavlja hiter odziv na njihove zahteve, zanesljivo dobavo, tehnično podporo in svetovanje, sodelovanje pri razvoju novih izdelkov, visoko kakovost izdelkov in storitev ter učinkovitost.

s strateškimi partnerji na področju proizvodnje počitniških prikolic in avtodomov, proizvodnje pohištva iz masivnih plošč, prodaje briketov

z Zavodom za zaposlovanje in drugimi ustanovami pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov, težje zaposljivih delavcev.

Podjetje ves čas obstoja investira v stroje in sodobno opremo, s katero zagotavlja napredno, fleksibilno, racionalno in stroškovno učinkovito proizvodnjo.

Osnovnim, strokovnim srednjim in visokim šolam in drugim zainteresiranim skupinam (upokojenci, društvo inženirjev in tehnikov in drugi) omogoča organizirane oglede in vodenje skozi proizvodnjo.

Materialna pomoč osnovnim šolam pri organizaciji in izvedbi tehničnega pouka, omogoča delovno prakso dijakom srednjih šol, enako tudi študentom višjih in visokih šol.

Podpira prostovoljna društva na lokalnem območju s področja: gasilstva, kulture, športa.

Kontaktirajte nas!