O podjetju

Esol d.o.o. je invalidsko podjetje, ki se ukvarja z lesno predelovalno dejavnostjo.
Vizija podjetja je dolgoročna poslovna rast in razvoj v proizvodnji visoko kvalitetnih masivnih pohištvenih plošč in lesnih polizdelkov – sestavnih delov za počitniške prikolice in avtodome ter koristni predelavi lesnih ostankov za energetske namene.

Esol d.o.o. ima od leta 1996 status invalidskega podjetja, zato so pomembne aktivnosti, ki jih izvaja. To so: usposabljanje in zaposlovanje invalidov, starejših in težje zaposljivih delavcev. Poslovanje družbe je vključno z doseženimi in izkazanimi poslovnimi rezultati usklajeno z določili Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Finančna sredstva namenja za izobraževanje in usposabljanje ter za razne ergonomske prilagoditve delovnih mest in za razvoj okolju ter zdravju prijaznih tehnologij in izdelkov.

Okoljska osveščenost je pomemben element poslovne strategije podjetja. Za obvladovanje proizvodnega procesa ima pridobljen FSC® certifikat.
S kupci gradimo strateška partnerstva, prepoznavni smo po zanesljivosti, visoki kvaliteti, razvojni podpori, učinkoviti logistiki in cenovni konkurenčnosti.

Osnovna dejavnost podjetja je lesna predelava in sicer razvoj, proizvodnja in prodaja v različnih, med seboj povezanih proizvodnih programih:

O podjetju

Esol d.o.o. je invalidsko podjetje, ki se ukvarja z lesno predelovalno dejavnostjo.
Vizija podjetja je dolgoročna poslovna rast in razvoj v proizvodnji visoko kvalitetnih masivnih pohištvenih plošč in lesnih polizdelkov – sestavnih delov za počitniške prikolice in avtodome ter koristni predelavi lesnih ostankov za energetske namene.

Esol d.o.o. ima od leta 1996 status invalidskega podjetja, zato so pomembne aktivnosti, ki jih izvaja. To so: usposabljanje in zaposlovanje invalidov, starejših in težje zaposljivih delavcev. Poslovanje družbe je vključno z doseženimi in izkazanimi poslovnimi rezultati usklajeno z določili Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Finančna sredstva namenja za izobraževanje in usposabljanje ter za razne ergonomske prilagoditve delovnih mest in za razvoj okolju ter zdravju prijaznih tehnologij in izdelkov.

Okoljska osveščenost je pomemben element poslovne strategije podjetja. Za obvladovanje proizvodnega procesa ima pridobljen FSC certifikat.
S kupci gradimo strateška partnerstva, prepoznavni smo po zanesljivosti, visoki kvaliteti, razvojni podpori, učinkoviti logistiki in cenovni konkurenčnosti.

Osnovna dejavnost podjetja je lesna predelava in sicer razvoj, proizvodnja in prodaja v različnih, med seboj povezanih proizvodnih programih:

Na vaše povpraševanje bomo odgovorili v čim krajšem času.
Kontaktirajte nas.

KAKO DO NAS

Delo naše ekipe temelji na bogatih izkušnjah in delovnem kolektivu, ki vas s svojim delom ne bo razočaral.

Sodelujmo že danes!