Električna energija

V Esol d.o.o. je organizirana ORC soproizvodnja električne energije in toplote v sodobni kurilni napravi na lesno biomaso moči 5,14 MW toplote in 950 kW električne energije.

Elektrarna